Doel Ergensland

Stichting Ergensland streeft naar een maatschappij waarin het welbevinden van haar inwoners centraal staat. Dit is gebaseerd op de aanname dat welbevinden voor ieder mens het hoogste doel vormt.

Streven naar welbevinden behandelt de achtergronden van dit uitgangspunt en de voorwaarden die nodig zijn voor het bereiken van een gevoel van welbevinden. De consequenties voor de politieke beleidsvoering komen aan bod bij Welbevinden en politiek. Bij Welbevinden en instituties staat beschreven wat de gevolgen zijn voor de inrichting van maatschappelijke instituties.

Samen met de antwoorden op Veelgestelde vragen leidt dit tot een politieke visie met concrete maatregelen.

De stukken op deze site gaan uit van de situatie in de westerse wereld, in het bijzonder de Nederlandse samenleving.