Pensioenstelsel

De invoering van welbevinden als centrale waarde hoeft het streven naar economische groei niet uit te sluiten. Welvaart is de belangrijkste voorwaarde voor welbevinden. Dit neemt af bij de stijging van de welvaart, waardoor andere aspecten relatief meer gaan bijdragen aan het welbevinden.

Het verminderde belang van economische groei levert echter een probleem op voor de systemen die hierop anticiperen. Een belangrijk systeem is het pensioenstelsel. Premies zijn deels gebaseerd op de verwachting dat de algehele welvaart en daardoor de beleggingen in waarde stijgen. Met een veranderde groeivoet komen de pensioenfondsen op korte termijn in de problemen. Op de langere termijn kan het stelsel zich aanpassen aan een nieuwe realiteit door de hoogte van de inleg of de latere uitkering te veranderen.


   Goudzoekers: video ‘Pensioenen’

Wat geldt voor beleggingen van pensioenfondsen, geldt in feite voor alle beleggingen en investeringen.