Organisatie Ergensland

Een groep maatschappelijk geëngageerde dertigers en veertigers ondersteunt en bestuurt de stichting.

Via studie en onderzoek, het houden van kleinschalige bijeenkomsten en het onderhouden van een netwerk met andere initiatieven, organisaties en personen geeft de stichting vorm aan haar doelstelling.

Omdat diverse deelgebieden reeds uitvoerig door anderen zijn onderzocht en beschreven, is vaak gebruik gemaakt van externe bronnen.

Veel aandacht wordt besteed aan concrete en realistische alternatieven aangezien de stichting van mening is dat dit de kern moet vormen van maatschappijkritiek.

Wij nodigen u van harte uit contact met ons op te nemen als u geïnteresseerd bent in samenwerking of wanneer u een vraag heeft.