Welbevinden en instituties

De inrichting van de samenleving wordt bepaald door de waarden die individuen en organisaties hanteren. Een verandering van die waarden betekent een noodzakelijke aanpassing van maatschappelijke instituties die functioneren op basis van ‘oude’ waarden.